Sieci i instalacje sanitarne.
Projektujemy instalacje zarówno dla pojedynczych domów jak i dużych obiektów przemysłowych.
.
Nadzory autorskie i inwestorskie.
Prowadzimy nadzór autorski dla budynków wielorodzinnych, biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej i obiektów liniowych w poniżej przedstawionym zakresie:
Wspomaganie projektowania.
Jako Pracownia braliśmy udział przy tworzeniu oprogramowania wspierającego projektowanie (CAD) ALFCAD
 
AKTUALNOŚCI BRANŻOWE
W dniu 12 lipca 2010 r. została uruchomiona w Banku Ochrony Środowiska linia kredytowa z 45% dofinansowaniem spłaty kapitału kredytu przeznaczonego na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej . Beneficjenci: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu mają służyć zakupione kolektory lub wspólnoty mieszkaniowe nie będące odbiorcami ciepła z miejskiej sieci cieplnej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych,ruchu i eksploatacji tych sieci 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki:
1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych oraz tryb ich przyłączania, kryteria
podziału przyłączanych podmiotów albo odbiorców na grupy;
2) obrotu paliwami gazowymi;
3) Świadczenia usług przesyłowych;
4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych, w tym zadania
przedsiąbiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatacją
sieci.. ..pobierz
  •